Tấm sự eva

Lần đầu và những cảm xúc
Tôi không cho phép mình lấn chìm trong những hố đen cảm xúc ấy!
Tôi sợ cái cảm giác đi họp lớp!
Phải làm thế nào để trải qua nỗi sợ hãi đó!